לה נוב'ייה עגונה - עיונים ביצירתו של אליה רפאל קארמונה.

  • Tova Wiesberg

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Apr 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorShmuel Refael (Vivante) (Supervisor)

Cite this

'