להיות אשה וזקנה: הבניית זהות מגדרית נשית בגיל הזיקנה.

  • Moran Barak

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorTova Gamliel (Supervisor)

Cite this

'