לדרכו של הרמ"א בפסיקת הלכה לאור ספר השו"ת שלו

  • Amihi Brenner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Jul 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorMeir Raffeld (Supervisor)

Cite this

'