לדרכו ההלכתית של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בספר "משנה ברורה".

  • Merav Brama

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorMeir Raffeld (Supervisor)

Cite this

'