לבוש האשה היהודיה בארץ ישאל בתקופה הרומית.

  • Dafna Malka Shlesinger

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Oct 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorJoshua Schwartz (Supervisor)

Cite this

'