כיצד מעצבות חוויות הגוף את זהותן ועולמן הרגשי של נשים המוגדרות כבעלות השמנת יתר

  • Sigal David Buxdorf

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Dec 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorHilla Haelyon (Supervisor) & Haim Hazan (Supervisor)

Cite this

'