כיווניות בתרגום סימולטני: תרגום בע"פ משפה ג' במקרה מבחן.

  • Svetlanan Philippov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 May 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Translation and Interpreting Studies
SupervisorMiriam Shlesinger (Supervisor)

Cite this

'