"ירידה לצורך עלייה" הגירה אידאולוגית היוצאת מארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

  • Israel Gal

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Sep 2021
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorYechiam Weitz (Supervisor)

Cite this

'