יכולות פונולוגיות ומורפלוגיות של דיסלקטים בהשוואה לקוראים בני גילם ולקוראים צעירים בעלי גיל קריאה תואם.

  • Sarit Shwarts

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Nov 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorRachel Schiff (Supervisor)

Cite this

'