יחסי הגומלין שבין "המשמעות האישית" לדת לבין "התמה המאחדת" של האישיות, תוך התמקדות בקשר עם ההורים, אצל צעירות דתיות-לאומיות, כפי שהם מופיעים בסיפורי חיים.

  • Avital Naamat

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorElli Schachter (Supervisor) & Yisrael Rich (Supervisor)

Cite this

'