יחסי גומלין בין זירות זהות שונות ובין זירות זהות ותהליכי זהות : התפתחות הזהות המקצועית והזהות הדתית של היועצת החינוכית הדתית

Translated title of the thesis: The interrelationship between identity domains and between identity domain contents and identity-formation processes: The development of the professional and religious identities of religious school counselors
  • Rivka Hellinger

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award21 Dec 2021
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorElli Schachter (Supervisor)

Cite this

'