יחסי אמון ופקוח בין יזמים ומשקיעי הון סיכון.

  • Vered Banayan

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 Oct 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorRonit Yitshaki-Hagag (Supervisor)

Cite this

'