יחסה של העיתונות החרדית לשואה בתקופת המדינה כמקרה בוחן של המאבק על עיצוב העבר.

  • Ada Klain

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Aug 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorAsher Cohen (Supervisor)

Cite this

'