טיפוסי-נשים ביצירות שלום יעקב-אברמוביץ }"מנדלי-מוכר-ספרים"{ קורבן, שטן ומה שביניהן.

  • Ayala Hubara

Student thesis: MA Thesis

Date of Award3 Nov 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorNathan Cohen (Supervisor)

Cite this

'