טיפול קבוצתי במוסיקה המשלב ילדי .D.D.P עם ילדים בעלי בתפתחות תקינה והשלכותיו על התפתחות החמלה בקרב הילדים המשלבים

  • Sa Be

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorAvi Gilboa (Supervisor)

Cite this

'