טיפול בארועי כשל ושיפור האיכות במערך שירות הלקוחות הלוגיסטי- RETNEC LLAC.

  • Nadav Bashan

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Mar 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Social & Health Sciences
SupervisorKonstantin Kogan (Supervisor)

Cite this

'