טיפולוגיה של רצח אינטימי: בחינת מאפייניהם האישיים, הבין-אישיים והסביבתיים של גברים שרצחו את בנות-זוגם.

  • Esther (ety) Elisha

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Feb 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorNatti Ronel (Supervisor), אורי תימור (Supervisor) & Yael Idisis (Supervisor)

Cite this

'