חשיפה עצמית וסגנון התנהגות בינאישית של צעירים דתיים: הבדלים בין משתתפים בקבוצת פנויים ופנויות )פו"פ( המכירים באמצעות פורופ וירטואלי לעומת קבוצת פו"פ דתיים המכירים ללא מאפיין וירטואלי.

  • Dorit Badash

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 May 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShlomo Romi (Supervisor)

Cite this

'