חשיבתו הצופית של שאה ולי אללה והשתקפותה בפירושי הבאטני למצוות היסוד של האיסלאם.

  • Orit Ben Eliyaho

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Aug 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorShimon Shtober (Supervisor)

Cite this

'