חקר תגובות אלקילציה של אניונים הנגזרים מאוקסים אתרים.

  • Vladimir Gaisin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorShmaryahu Hoz (Supervisor)

Cite this

'