חקר אלקטרוכימי ומורפולוגי של אלקטרודות לסוללות ליתיום יון באמצעות מדיד ות UTIS-NI

  • Maxim Koltypin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Jul 2013
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorDoron Aurbach (Supervisor)

Cite this

'