חלקם של בעלי חיים בעמידות אקוסיסטמות שעברו תהליכי מדבור.

  • Gur Arie Roth

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Sep 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorYosef Steinberger (Supervisor)

Cite this

'