חלןקות השנה בהלכה, בפולקלור ובחיי היום-יום בארץ ישראל מתקופת המקרא ועד הכיבוש המוסלמי.

  • Ronit Maoz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Sep 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorJoshua Schwartz (Supervisor)

Cite this

'