חוק בנפורד: תופעת הספרה הראשונה החשובה.

  • Sharon Kuttner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award29 May 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Mathematics
SupervisorSteve Shnider (Supervisor)

Cite this

'