חומרי בעירה בארץ ישראל בתקופת המקרא, המשנה והתלמוד.

  • Avivit Sheveki

Student thesis: MA Thesis

Date of Award13 Oct 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorEsther Eshel (Supervisor) & Zohar Amar (Supervisor)

Cite this

'