חווית הפרידה של אמהות בעקבות השמת ילדים במסגרת פנימייתית.

  • Elana Lavi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award4 Apr 2000
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorTovah Lichtenstein (Supervisor)

Cite this

'