זכויות ושירותים לגיל השלישי מודעות לצרכי מידע בקרב בני 04 עד 06 המטפלים בהוריהם הקשישים.

  • Snir Kanias

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Sep 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorDan Bouhnik (Supervisor)

Cite this

'