זיהוי עמדות בקרב עובדי הספריה המרכזית ע"ש סוראסקי באוני' תל-אביב ביחס ליעודה ומטרותיה.

  • Idit Rozen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Sep 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorShifra Baruchson-Arbib (Supervisor)

Cite this

'