זיהוי ואפיון החלבונים המקודדים על ידי תוצרי שחבור לרצפטור של אדיפונקטין-lRopidA.

  • Reut Gordin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Mar 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorUri Nir (Supervisor)

Cite this

'