זהותה הנשית של הבת החרדית האשכנזית המתחנכת במוסדות החינוך החרדי )ליטאים וחסידים(.

  • Yael Zivan

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorZehavit Gross (Supervisor)

Cite this

'