התפתחותקורס תכנון לימודים במוסדות להכשרת עובדי הוראה על רקע התפתחויות בתחום תכניות הלימודים והשתנות מעמדו של המורה בתהליך התכנון.

  • Haya Gita Rokach

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jan 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorDavid Tzuriel (Supervisor) & Raphael Aaronson (Supervisor)

Cite this

'