התהוות הזהות הגברית אצל הגברים הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, בהקשר של הפרקטיקות הפוליטיות, המשפטיות וה"בטחוניות" בתקופת הממשל הצבאי..

  • Areen Hawari

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Dec 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorOrna Sasson-Levy (Supervisor)

Cite this

'