התגלמותו של ארוס בג'ין אייר לשארלוט ברונטה, גטסבי הגדול לסקוט פ. פיצג'ראלד ומאהבה של ליידי צ'טרלי לד"ה לורנס תוך השענות על המשתה של אפלטון ו"המנון היין" של קירקגור.

  • Etti Aviezer

Student thesis: MA Thesis

Date of Award23 Dec 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Comparative Literature
SupervisorRuth Reichelberg (Supervisor)

Cite this

'