השתקפות השואה בעיתונות ילדים ונוער בארץ בשנים 3391-1691.

  • Itzhak Yaron

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Jun 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorDan Michman (Supervisor)

Cite this

'