השתקפות השואה ביצירתו של יעקב ברזילי.

  • Lilach Dubrovensky

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Oct 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorRoman Katsman (Supervisor) & אבידב ליפסקר-אלבק (Supervisor)

Cite this

'