השתקפות דמות האשה ברומנים של הסופר נג'יב מחפוט' בשנות הששים

  • Livnat Blanka Ratushnik

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Sep 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorEliezer Schlossberg (Supervisor) & Naama Ben Ami (Supervisor)

Cite this

'