השפעת תכנית לתיווך עמית על איכות השיח וכושר השתנות קוגניטיבית בקרב מתבגרים בעלי לקות שמיעה

  • Maya Gai

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Sep 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorAdina Shamir (Supervisor)

Cite this

'