השפעת תכנית הוראה לתיווך עמית על סגנון הוראה תיווכי והישגים בפתרון אנלוגיות מילוליות, בקרב תלמידים בעלי לקות שמיעה.

  • Hila Hasson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorAdina Shamir (Supervisor)

Cite this

'