השפעת תוכנית "עוז לתמורה" על האלימות בקר תלמידי כתות י'.

  • Nitzan Barokas

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Aug 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorChana Shachar (Supervisor), Marc Warnet (Supervisor) & Mati Ronen (Supervisor)

Cite this

'