השפעת רקמת שומן ואדיפוקינים על מבנה ופיזיולוגיה של עור בריא לעומת עור סוכרתי

  • Ori Nov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award3 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorTamar Tennenbaum (Supervisor)

Cite this

'