השפעת קריאת ספר אלקטרוני על ראשית קריאת הילד: השוואה בין הנחיית עמיתים של ילדים בני אותו הגיל לעומת ילדים בגילים שונים.

  • Tamar Shoham-Gueta

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Oct 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorOfra Korat (Supervisor)

Cite this

'