השפעת פעילות על אדמתית של בעלי חיים על הדינאמיקה של אוכלוסיית המיקרוארטופודים בקרקע מדברית בנגב.

  • Shimrit Ukabi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorYosef Steinberger (Supervisor) & Zvy Dubinsky (Supervisor)

Cite this

'