השפעת מפגשי טיפול במוסיקה על חולים דמנטים בשלבים מוקדמים ובינוניים של המחלה.

  • Nurit Ritte

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Jun 2015
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorDorit Amir (Supervisor)

Cite this

'