השפעת מסלול מעבר האותות של אינסולין על ריפוי פצע בעכברים סוכרתיים.

  • Zeev Dvashi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Apr 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorTamar Tennenbaum (Supervisor)

Cite this

'