השפעת מודל "קהיליית לומדים" בסביבה מתוקשבת על תהליכי אוריינות, תפיסת מסוגלות ויכולת עצמית.

  • Liat Filin Haymovitz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMiriam Alfassi (Supervisor)

Cite this

'