השפעת טמפרטורה, עוצמות אור וריכוזי נוטריאנטים על ביופילם של אצות אפיליטיות מאגם הכנרת.

  • Yaakov Gelbgisser

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Jun 2009
Original languageAmerican English
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorIlana Berman-Frank (Supervisor)

Cite this

'