השפעת חרדת מתמטיקה על תופעת סטרופ רגשי.

  • Sarit Ben Moshe

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Dec 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorArie Cohen (Supervisor)

Cite this

'