השפעת התערבות טפילים באמצעות ספורט על גורמי אישיות.

  • Nurit Benolol

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 May 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShmuel Shulman (Supervisor) & Shlomo Romi (Supervisor)

Cite this

'