השפעת השכר על חלוקת תפקידים במשפחה והבעת כעס של גברים בזוגיות בקרב גברים המשתכרים פחות מבנות זוגם לעומת גברים המשתכרים יותר.

  • Gali Spiegel Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Oct 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorOrly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'