השפעת השילוב של נכי נפש ב"תעוסקה-נתמכת" בקהילה, על רמת חייהם הנורמטיבית.

  • Ravit Ashkenazy

Student thesis: MA Thesis

Date of Award19 Jan 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMati Ronen (Supervisor)

Cite this

'